Skontaktuj się z nami

Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe „GZRM” Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98

T: +48 58 343 16 71

F: +48 58 343 24 82

E: sekretariat@gzrm.pl

NIP: 583-00-17-311

REGON 190303428

konto bankowe: BNP PARIBAS Polska S.A. PL87 1750 1325 0000 0000 3829 3435

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Gdańsku KRS 0000 175435

Wysokość kapitału zakładowego 208 000 PLN

Edward Noga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Orłowski

Zastępca Przewodniczącego

Halina Grocholska

Sekretarz

Prezes Zarządu

Marcin Grocholski

tel. +48 58 343 1671

e-mail: marcin@gzrm.pl

 

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kołkowski

tel. +48 58 343 1671

e-mail: tomasz@gzrm.pl

Dział konstrukcyjny

Bartosz Ładwikowski-Kierownik Działu konstrukcyjnego

T: +48 58 343 16 72

E: bartosz@gzrm.pl

Dział utrzymania infrastruktury

Krzysztof Noga

T: +48 58 343 16 71

e-mail: krzysiek@gzrm.pl

Dział produkcji i usług

Dariusz Toniakiewicz-Mistrz Produkcji

Robert Szytembark-Mistrz Produkcji

Łukasz Lewandowski-Technolog, usługi

T:+48 58 343 16 73

E: produkcja@gzrm.pl

Obsługa zamówień

Magda Żak

T: +48 58 343 1672

E: magda@gzrm.pl

Dział Księgowości

Joanna Sajenko-Główna Księgowa

T: +48 58 3431671

E: ksiegowosc@gzrm.pl

Dział Zaopatrzenia

Tomasz Grocholski-Kierownik zaopatrzenia

T: +48 58 343 1671

M: 662 158 208

E: zaopatrzenie@gzrm.pl