Contact us

Gdańskie Zakłady Remontowo Montażowe GZRM Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98

tel. +48 58 343 16 71

fax: +48 58 343 24 82

e-mail: sekretariat@gzrm.pl

 

NIP: 583-00-17-311

REGON 190303428

 

konto bankowe: Bank Millenium S.A.

27 1160 2202 0000 0000 6190 0480 w Gdańsku

 

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Gdańsku KRS 0000 175435

Wysokość kapitału zakładowego 208 000 PLN

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edward Noga

 

Zastępca Przewodniczącego

Jan Grocholski

 

Sekretarz

Henryk Orłowski

 

Członek Rady Nadzorczej

Henryk Tabaka

 

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Matuszewski

Prezes Zarządu

inż. Marcin Grocholski

tel. +48 58 343 28 68

e-mail: marcin@gzrm.pl

 

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Marek Szeszko

tel. +48 58 343 16 74

e-mail: marek@gzrm.pl

 

Członek Zarządu

inż. Tomasz Kołkowski

tel. +48 58 343 16 72

e-mail: tomasz@gzrm.pl

Dział konstrukcyjny

inż. Tomasz Kołkowski

tel. +48 58 343 16 72

e-mail: tomasz@gzrm.pl

 

Dział marketingu

mgr inż. Marek Szeszko

tel. +48 58 343 16 74

e-mail: marketing@gzrm.pl

 

Dział produkcji

Edward Noga

tel. +48 58 343 16 73

e-mail: enoga@gzrm.pl

 

Dział usług

inż. Dariusz Toniakiewicz

tel. +48 58 343 16 73

tel. +48 669 168 840

e-mail: dariusz@gzrm.pl