Skontaktuj się z nami

Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe „GZRM” Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98

T: +48 58 343 16 71

F: +48 58 343 24 82

E: sekretariat@gzrm.pl

NIP: 583-00-17-311

REGON 190303428

konto bankowe: BNP PARIBAS Polska S.A. PL87 1750 1325 0000 0000 3829 3435

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Gdańsku KRS 0000 175435

Wysokość kapitału zakładowego 208 000 PLN

Edward Noga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Pękala

Zastępca Przewodniczącego

Zygmunt Wierciński

Sekretarz

Henryk Tabaka

Członek Rady Nadzorczej

Michał Matuszewski

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu

inż. Marcin Grocholski

tel. +48 58 343 1671

e-mail: marcin@gzrm.pl

 

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Marek Szeszko

tel. +48 58 343 1671

e-mail: marek@gzrm.pl

 

Członek Zarządu

inż. Tomasz Kołkowski

tel. +48 58 343 16 71

e-mail: tomasz@gzrm.pl

Dział konstrukcyjny

inż. Tomasz Kołkowski

T: +48 58 343 16 72

M: +48 505 728 896

E: tomasz@gzrm.pl

Dział marketingu

mgr inż. Marek Szeszko

T: +48 58 343 16 74

M:+48 785 910 222

e-mail: marketing@gzrm.pl

Dział produkcji i usług

mgr inż. Dariusz Toniakiewicz

T:+48 58 343 16 73

M:+48 515 356 893

E: produkcja@gzrm.pl

Obsługa zamówień

Magda Żak

T: +48 58 343 1672

E: magda@gzrm.pl

Dział Księgowości

Joanna Sajenko

T: +48 58 3431671

E: ksiegowosc@gzrm.pl

Dział Zaopatrzenia

Tomasz Grocholski

T: +48 58 343 1671

M: 662 158 208

E: zaopatrzenie@gzrm.pl