Skontaktuj się z nami

Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe „GZRM” Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98

T: +48 58 343 16 71

F: +48 58 343 24 82

E: sekretariat@gzrm.pl

NIP: 583-00-17-311

REGON 190303428

konto bankowe: BNP PARIBAS Polska S.A. PL87175013250000000038293435

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Gdańsku KRS 0000 175435

Wysokość kapitału zakładowego 208 000 PLN

Edward Noga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Grocholski

Zastępca Przewodniczącego

Henryk Orłowski

Sekretarz

Henryk Tabaka

Członek Rady Nadzorczej

Zygmunt Wierciński

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu

inż. Marcin Grocholski

tel. +48 58 343 28 68

e-mail: marcin@gzrm.pl

 

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Marek Szeszko

tel. +48 58 343 16 74

e-mail: marek@gzrm.pl

 

Członek Zarządu

inż. Tomasz Kołkowski

tel. +48 58 343 16 72

e-mail: tomasz@gzrm.pl

Dział konstrukcyjny

inż. Tomasz Kołkowski

T: +48 58 343 16 72

M: +48 505 728 896

E: tomasz@gzrm.pl

Dział marketingu

mgr inż. Marek Szeszko

T: +48 58 343 16 74

M:+48 785 910 222

e-mail: marek@gzrm.pl

Dział produkcji i usług

mgr inż. Adam Malicki

T:+48 58 343 16 73

M:+48 515 356 893

E: adam@gzrm.pl

Obsługa zamówień

Magda Żak

T: +48 515 356 893

E: magda@gzrm.pl

Dział Księgowości

Joanna Sajenko

T: +48 58 3431671

E: ksiegowosc@gzrm.pl

Dział Zaopatrzenia

Tomasz Grocholski

T: +48 58 343 1671

M: 662 158 208

E: tomaszg@gzrm.pl