Skontaktuj się z nami

Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe „GZRM” Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98

T: +48 58 343 16 71

F: +48 58 343 24 82

E: sekretariat@gzrm.pl

NIP: 583-00-17-311

REGON 190303428

konto bankowe: BNP PARIBAS Polska S.A. PL87 1750 1325 0000 0000 3829 3435

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Gdańsku KRS 0000 175435

Wysokość kapitału zakładowego 208 000 PLN

Edward Noga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Pękala

Zastępca Przewodniczącego

Henryk Orłowski

Sekretarz

Halina Grocholska

Członek

Michał Matuszewski

Członek

Prezes Zarządu

Marcin Grocholski

tel. +48 58 343 1671

e-mail: sekretariat@gzrm.pl

 

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kołkowski

tel. +48 58 343 1671

e-mail: sekretariat@gzrm.pl

Dział konstrukcyjny

Bartosz Ładwikowski-Kierownik Działu konstrukcyjnego

T: +48 58 343 16 72

E: bartosz@gzrm.pl

Dział utrzymania infrastruktury

Krzysztof Noga

T: +48 58 343 16 71

e-mail: krzysiek@gzrm.pl

Dział produkcji i usług

Dariusz Toniakiewicz-Mistrz Produkcji

Robert Szytembark-Mistrz Produkcji

Łukasz Lewandowski-Technolog, usługi

T:+48 58 343 16 73

E: produkcja@gzrm.pl

Obsługa zamówień

Magda Żak

T: +48 58 343 1672

E: magda@gzrm.pl

Dział Księgowości

Joanna Sajenko-Główna Księgowa

T: +48 58 3431671

E: ksiegowosc@gzrm.pl

Dział Zaopatrzenia

Tomasz Grocholski-Kierownik zaopatrzenia

T: +48 58 343 1671

M: 662 158 208

E: zaopatrzenie@gzrm.pl